- Grabovačka rijeka poribljena u 2012 god. sa 30.000 kom. potočne pastrmke.
 - Obilježeno u organizaciji ribolovnog društva Kotor Varoš .
 - Pokrovitelj otvora Dr Petko Krčić.
 - Otvor na pastrmku tradicionalno u gornjem toku sliva rijeke Vrbanje.

                 B  I  S  T  R  O  !