Click for Kotor Varos, Bosnia and Herzegovina Forecast
     

reklame
RP Promeks Bor Petrol
Fagushaus
silvatika  
Bobar osiguranje
   

 
 

 

VAŽNI TELEFONI

     

SKUPŠTINA OPŠTINE

051/785-520;785-109;783-204;785-108

HITNA POMOĆ

051/782-003

VATROGASNO DRUŠTVO 051/785-104
STANICA JAVNE BEZBJEDNOSTI 122; 051/782-123; 785-523
ELEKTRODISTRIBUCIJA 051/782-011
KOMUNALNA POLICIJA 051/784-392
SANITARNA INSPEKCIJA 051/784-391
PREVOZ PUTNIKA –GOLUBIĆ 051/785-326; 785-288
PREVOZ PUTNIKA –ŽEKS 065/621-790
TAXI –BOGDO 065/743-790; 051/783-375
TAXI- IKO 065/ 625-238
   

             

Copyright©Portal KV