Miloša Obilića 2
   Kotor Varoš 78220
Republika Srpsk
Tel.: 051/785-288
Fax: 051/783-599
 
  e-mail: prevozgolub@gmail.com  

ĐAČKI - radnim danom

 
Maslovara   Kotor Varoša   Banja Luke  
05.50   06.15   14.00  
11.00   11.30   19.00  
12.00   12.30   19.30  
 
 

SVAKIM DANOM

Teslića   Kotor Varoša   Banja Luke  
05.35   06.45      
    08.45   08.00  
11.30   12.35      
    15.00   14.15  
    16.50   15.55  
17.15   18.30      
 
 
Kotor Varoša   Beograda   SVAKIM DANOM  
21.00   12.00    
   
Banja Luke   Novog Sada   SVAKIM DANOM
kooperacija sa
MILINOVIĆ PREVOZOM
 
13.00   07.00    
   
Banja Luke   Višegrada   SVAKIM DANOM
kooperacija sa
DRINA ZVORNIK
 
09.00   08.00    
   

 

 

 
POLAZCI IZ:
     Samo do Kotor Varosa  
     Prolazi kroz grad Banjaluku  

RADNIM DANOM

 

SUBOTOM

 

NEDELJOM

Maslovara   Kotor Varoša  

Banja Luke

  Maslovara   Kotor Varoša  

Banja Luke

 

Maslovara

 

Kotor Varoša

 

Banja Luke

05.15   05.45   05.45   05.15   05.45   05.45   05.50   06.15   08.00
05.50   06.15   06.45   05.50   06.15   06.45   06.25   07.00    09.30
06.25   07.00   07.15   06.25   07.00   08.00   09.00   09.30   13.00
07.15   07.45   08.00   07.15   07.45    09.30   12.15   12.35   14.15
09.00   09.30    09.00   09.00   09.30   11.30   15.35    16.05   15.55
11.00    10.10   09.30   11.00   11.30    13.00   18.10   18.30    18.00
12.00    11.30   11.30   12.15   12.35   14.15   19.30   20.00    21.30 
13.10    12.30   12.11   13.10    13.55    15.10       21.00      
14.45    13.55   12.30   15.35    16.05   15.55            
15.35   15.10   13.00   18.10   18.30    18.00            
16.30    16.00   13.30   19.30    20.00    21.30            
17.40    17.00   14.15       21.00                
18.10   18.00   15.10                        
19.30    18.30   15.55                        
20.30    20.00   17.10                        
    21.00   18.00                        
        19.00                        
        19.30                        
        21.30                        
         
RADNIM DANOM   SUBOTOM  

NEDELJOM

Kruševa Brda   Šipraga   Kotor Varoša   Kruševa Brda   Šipraga   Kotor Varoša   Kruševa Brda   Šipraga   Kotor Varoša
05.15   05.40   05.45   05.15   05.40   05.45   14.30   15.00   18.00
    06.45   06.45       06.45   11.40            
    09.00   11.40       12.50   15.15            
    12.50   14.10                        
    15.10   15.15                        
                                 
                                 
 

MEĐUNARODNE LINIJE

 

Položaj na mapi

   

Upit za ponudu

 
 
 
           

Copyright©Portal KV


UKLONI