Internet portal grada Kotor Varoš
 • Kotor Varoš naselje Bregovi
 • Kotor Varoš
 • Kotor Varoš pogled na Kotorište i Čepak
 • Kotor Varoš
 • SPC Kotor Varoš
 • Izletište Luke
 • Kotor Varoš pogled na Ruiku
 • Kotor Varoš trg nocu
 • Kotor Varoš trg
 • Kotor Varoš vodopad na Bobasu
 • css slideshow
 • SO Kotor Varoš
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bootstrap carousel example by WOWSlider.com v8.8

Fotografije stare raje

Slučajne fotografije

Sedma tradicionalna kotorvaroška kotlićijada 2015 Sedma tradicionalna kotorvaroška kotlićijada 2015 Kotor Varoš osma tradicionalna kotlićijada 2016 Kotor Varoš 27.04.2014 šesta tradicionalna kotlićijada Kotor Varoš 20140516_060429 Kotorvarosko-kulturno-ljeto-2012-4 Kotor Varoš prva kotlićijada 18 april 2009 Kotor Varoš prva kotlićijada 18 april 2009

Vodopad na Bobasu

Istorija

Područije opštine Kotor Varoš je arheološki i istorijski daleko manje istraženo, koliko po svom položaju u odnosu na širi areal zaslužuje.Istorija bilježi, da su na ovim prostorima postojala naselja u dalekoj prošlosti, čak i u periodu neolita.Ovo područje su tada naseljavali Iliri.U IV vijeku P.N.E. na ovo područje su prvi put prodrli Kelti, koji su se u više navrata zadržavali na području BiH.
Pred kraj starog vijeka područje oko rijeke Vrbas, Vrbanje i Sane naseljavalaj e tračansko pleme Mezeji.U I vijeku N.E. ovo područje osvajaju Rimljani koji postepeno asimiliraju Mezeje i angažuju ih u svoje legije i svoju mornaricu.Iz tog perioda postoji više lokaliteta koji ukazuju na rimske građevine:u Šipragama na području Crkvine 1981. godine otkriveni su ostaci ranokršćanske bazilike
(III-V vijek);-rimskih opeka nađeno je na više lokaliteta:stari grad Lauš(današnji Lauši u Maslovarama), zatim u Pobrđu i Zabrđu i na ušću potoka Svinjara u rijeku Vrbanju i na putu od Banjaluke za Kneževo (ranije Skender Vakuf).

istorija

Od IV VII vijeka ovo područje naseljavaju Južni Slaveni koji su mješajući se sa starosjediocima zadržila do današnjih dana.Slavenizacijom ovog dijela balka nskog poluostrva tu se formiraju prve državice Južnih Slovena a među njima i prva bosanska država u 10. vijeku.Prema ljetopisu popa Dukljanina (barskogrodoslova), polovinom 12. vijeka župe Uskoplje, Pljeva i Luka bili su u sastavu
Bosne.Prvi pisani dokumenti o nasulju na ovom području datiraju iz 1322. ,1323. i 1412. godine.To je povelja Stjepana II Kotromanića (bosanskog bana od 1322. do 1353. godine), koji daruje Vukosavu Hrvatiniću 1322. godine župe Danicu i Vrbanju sa gradovima Ključem i Kotorom kao lični posjed, zato što mu je ovaj pomogao prilikom preuzimanja vlasti u sukobu sa Babunićima
Ovaj feudalni posjed Hrvatinića je kasnije – 1404. godine još više proširio Hrvoje Vukčić Hrvatinić (Stjepančić), koji se nazivao gospodarem Donjih kraja (područje od rijeke Vrbasa do preko Sane a kasnije je još više prošure). Iako su Ugarski kraljevi Ludovik I Sigismund, (koji je kasnije osvojio Hrvatsku, Češku i Njemačku) pokušali osvojiti Bosnu, nije im polazilo za rukom.Čak je Ugarski kralj Sigismund I 1411. godine Hrvoju Vukčiću Hrvatiniću priznao pravo posjeda Donjih kraja.U to vrijeme gradovi Kotor i Zvečaj u Rijesnom kod BanjaLuke su imali strateški značaj za odbranu Bosanske države. Od 1519. srednjevijekovni grad Kotor je pod turskom upravom.Tad se pored naselja Kotor formira naselje Varoš na području današnjeg Donjeg Varoša. Širenjem grada u oba pravca po riječima arheologa Đurđevića, nastao je grad koji je u svom nazivu zadržao oba imena KOTOR VAROŠ, u čiji sastav su ušla naselja:Kotor katolički, Kotor turski, Čepak, Slatina i Varoš, a koji se prvi put pod tim imenom spominje 1889. godine, poslije popisa stanovništva, koje je tada organizovala Austro-Ugarska Monarhija, a koja je odlukom velikih sila anketirala BiH 1878. godine, poslije krvavo ugušenog ustanka protiv turske vlasti 1875. godine.

istorija1

Od 01.12.1918. godine Kotor Varoš je u sastavu Kraljevine SHS, a od 1945. u sastavu FNRJ kasnije SFRJ.
Od 22.11.1995. godine, poslije građanskog rata, Kotor Varoš je u sastavu dejtonske BiH u entitetu Republike Srpske.

Copyright © 2018 www.portalkv.com. All Rights Reserved.